Podpora aplikácie Oracle E-Business Suite pre spoločnosť Faurecia

Niekoľkoročná spolupráca so spoločnosťou Faurecia v oblasti podpory aplikácie Oracle E-Business Suite (EBS) pre slovenské a české závody vyústila od začiatku r.2014 do rozšírenia našich služieb aj pre závody vo Francúzsku, Maroku, Portugalsku a Veľkej Británii. Užívateľom v týchto krajinách budeme formou helpdesku zabezpečovať podporu kľúčových finančných a nákupných procesov postavených na Oracle EBS, ako aj rozvoj ďalšej funkcionality aplikácie. Spoločnosť Faurecia patrí medzi popredných svetových producentov automobilových komponentov s viac ako 300 výrobnými závodmi a výskumnými centrami po celom svete.