Inovatívne riešenia pre Internet vecí (IoT)

Dňa 19.3.2019 sme sa zúčastnili podujatia „Logistika budúcnosti“, ktoré organizovala spoločnosť SimpleCell Networks Slovakia a.s., prevádzkujúca IoT sieť Sigfox na území Slovenska. V rámci podujatia boli diskutované otázky ako:

• Ako bude vyzerať logistika budúcnosti?
• Je možnosť zasielania balíkov dronmi utópia, alebo sa blíži robotická revolúcia?
• Ako efektívne sledovať pohyb tovarov tak, aby z toho profitoval adresát, odosielateľ aj prepravca?

Na podujatí sme prezentovali naše riešenie na monitoring schránok, ktoré sme vyvinuli v spolupráci s firmou inovasense. Riešenie, ktoré testujeme v rámci pilotnej prevádzky so Slovenskou poštou, umožní monitorovať obsah schránok a vypočítavať optimálnu trasu pre výber schránok, vďaka čomu umožní pošte nielen ušetriť náklady na dopravu a obsluhu, ale aj skvalitniť doručovacie služby pre zákazníkov.