Podieľali sme sa na viacerých projektoch ŠÚ SR: v rámci konzorcia sme sa zúčastnili vývoja inf. systému Intrastat-SK, významne sme znížili cestovné a prevádzkové náklady súvisiace s IT vďaka konsolidácii celoslovenských systémov úradu na jednotnú platformu, vyvinuli sme informačný systém na sledovanie odpracovaného času pri správe štatistických projektov ŠÚ SR, či naimplementovali systém projektového riadenia na platforme Microsoft SharePoint.