Pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu sme vybudovali vysoko dostupné riešenie pre aplikácie zabezpečujúce zber a spracovanie dát priebežných meraní v rámci celorepublikovej rozvodnej siete, ktoré následne slúžia ako podklad pre ďalšie systémy. Riešenie bolo realizované na technológii Microsoft Hyper-V Windows Server 2016, hardvérovej infraštruktúre blade serverov, centrálneho diskového poľa a zálohovania. Monitoring a správu prostredia vykonávame pomocou nástrojov rodiny System Center 2016.