Spoločnosť Duslo a.s. využíva pre správu registratúry náš softvérový produkt Aspreg Registratúra. V rámci dodávky bolo realizovaných niekoľko customizácií vrátanie integrácie s riešením elektronického spracovania faktúr implementovaného nad Microsoft SharePoint.