V spolupráci s renomovanou slovenskou spoločnosťou a zahraničnými špecializovanými firmami sme zabezpečili dodávku a implementáciu vysokovýkonných výpočtových systémov pre Slovenské elektrárne, a.s. k systému automatizovaného zberu a spracovania dát na celoštátnej úrovni vrátane kontinuálnej podpory.