Pre Slovenský olympijský výbor by bolo prevádzkovanie vlastného IT oddelenia neefektívne, preto sa pri zabezpečovaní servisu s dôrazom na garantovanú dostupnosť kritických služieb a obnove hardvérovej, resp. softvérovej infraštruktúry spolieha na naše skúsenosti s návrhom On-premise a Cloudových riešení. V oblasti správy registratúry používa SOV naše riešenie Aspreg Registratúra.