Proces správy registratúry na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR a jeho pobočkách po celom Slovensku je podporený našim softvérovým produktom Aspreg Registratúra.