Pre spoločnosť Retail Value Stores prevádzkujúcu na Slovensku sieť obchodov Carrefour sme poskytli údržbu a rozvoj podnikovej aplikácie Oracle E-Business Suite, ktorá poskytuje informácie pre kvalifikované rozhodovanie a pomáha zamestnancom spoľahlivo spracovávať veľké objemy transakcií v oblasti financií a nákupu.