Rozsiahlejšie projekty, dodávky, práce a podpora systémov pre nadnárodné spoločnosti v rámci aj mimo krajín EÚ realizované aj v spolupráci s významnými domácimi a nadnárodnými spoločnosťami, napr. aj implementáciou technológií geoclusteringu – vhodným spojením riešení HP (blade servery, replikované úložištia, centrálne zálohovanie), Microsoft (virtualizácia na MS Windows Server 2016, Failover Cluster, Network Load Balancing) a Oracle (DB Real Application Clusters).