Pre organizačnú zložku ŽSR – Energetika sme vybudovali virtualizované prostredie pre aplikáciu zabezpečujúcu obchodovanie s elektrickou energiou. Integráciou HP Proliant serverov a existujúcej infraštruktúry vzniklo plne automatizované vysokodostupné riešenie, ktoré automaticky reaguje na chyby hardvérových a softvérových zdrojov podľa stanoveného predpisu za pomoci virtualizačného softvéru MS Hyper-V 2.0 a riadiaceho softvéru System Center Virtual Machine Manager 2008 R2.