Pre spoločnosť Sony Slovakia sme počas obdobia používania aplikácie Oracle E-Business Suite zabezpečovali on-site podporu niekoľkých stoviek používateľov finančných a nákupných modulov. Predmetom podpory bol taktiež návrh, vývoj a implementácia aplikačných úprav (customizácií) podľa požiadaviek klienta.