Od r. 2013 úspešne pokračujeme v nepretržitom rozvoji pomerne rozsiahleho informačného systému zameraného na podporu procesov v oblasti total productivy managementu (TPM) spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. Podľa metodických postupov je spracovávaných množstvo vzájomne previazaných štatistických záznamov z výroby, záznamov kontroly kvality, denného operatívneho riadenia a plánovania, údržby zariadení, správy štruktúrovanej dokumentácie.