Pre Štátny fond rozvoja bývania zabezpečujeme prevádzku komplexného, na mieru vyvinutého softvérového riešenia, ktoré umožňuje riadiť komplet životný cyklus päťdesiat tisíc poskytnutých podpôr na bývanie. Významnou súčasťou riešenia je integrácia s partnerskou bankou spravujúcou čerpacie a splátkové účty k podporám. Podpora zahŕňa aj zabezpečenie vysokej dostupnosti a monitoring celej IT infraštruktúry virtualizovanej pomocou technológie Windows Server 2012.