Oracle špecializácia

Data System Soft, spol. s r.o. získala v máji 2012 ako prvá a zatiaľ jediná slovenská spoločnosť špecializáciu “Oracle E-Business Suite Financial Management Specialized” na softvérové riešenie Oracle E-Business Suite (EBS), ktorá pomáha zákazníkom zefektívňovať a automatizovať prevádzku podniku, znižovať náklady a umožňuje lepšie rozhodovanie.

Túto špecializáciu získavajú len partneri firmy Oracle, ktorí majú za sebou preukázateľné obchodné a implementačné úspechy, ako aj skúsených špecialistov preverených náročnou certifikačnou procedúrou. Status “Oracle E-Business Suite Financial Management Specialized” tak poskytuje zákazníkom záruku, že konzultačné služby im poskytuje partner disponujúci bohatými praktickými skúsenosťami v oblasti implementácie produktu Oracle EBS, schopný navrhovať a implementovať riešenia podľa špecifických potrieb klientov.