Microsoft Industry Awards 2011

Spoločnosť Microsoft Slovakia nám odovzdala ocenenie “Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru”. Viac v článku na stránkach microsoft.com.