View Post

Oracle špecializácia

Data System Soft, spol. s r.o. získala v máji 2012 ako prvá a zatiaľ jediná slovenská spoločnosť špecializáciu “Oracle E-Business Suite Financial Management Specialized” na softvérové riešenie Oracle E-Business Suite …

View Post

Microsoft Industry Awards 2011

Spoločnosť Microsoft Slovakia nám odovzdala ocenenie “Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru”. Viac v článku na stránkach microsoft.com.