26 rokov realizujeme projekty v oblasti IT

Spoločnosť Data System Soft, spol. s r.o. pôsobí na trhu od roku 1991 s podnikateľským zámerom predávať vybrané špičkové produkty z oblasti informačných technológií s cieľom poskytovať k nim komplexné a kvalitné služby a podieľať sa tak na dlhodobom úspechu zákazníkov. Sme certifikovaným partnerom svetovo renomovaných spoločností: Hewlett Packard, Microsoft, Oracle. Potvrdením úspešných partnerstiev je množstvo získaných partnerských ocenení.

Informačné systémy na mieru

Informačné systémy podľa požiadaviek zákazníka implementované na báze produktov Microsoft. Návrh, správa, optimalizácia databáz. Návrh a spracovanie modulov business intelligence & reporting. Viacero variánt document management systémov. Riešenie pre správu registratúry. Implementácia business procesov vo forme workflows. Implementácia integrácií externých systémov a SOA. Webové a mobilné aplikácie. Prevádzka informačných systémov a databáz v cloude. Dlhodobo sa zameriavame na rýchlosť dodania riešenia, maximalizáciu kvality, zníženie celkových nákladov na obstaranie a prevádzku (TCO) a urýchlenie návratnosti investície (ROI).

Systémová infraštruktúra

Návrh novej a konsolidácia existujúcej systémovej infraštruktúry na báze produktov Microsoft. Zabezpečenie centrálnej správy a proaktívneho monitoringu infraštruktúry. Realizácia virtualizácií servrov a špecializovaných pracovných staníc. Zriadenie riešení s vysokou dostupnosťou. Riešenia v oblasti bezpečnosti infraštruktúry, konfigurácia firewallov, Active Directory, kontinuálne zálohovanie. Nasadenie riešení pre podporu firemnej komunikácie Skype for Business (Lync), MS Exchange server. Migrácia infraštruktúry do cloudu Office365, Azure, Sharepoint Online, vrátane hybridných riešení. Optimalizácia výdavkov na obstaranie a prevádzku infraštruktúry.

Hardvérové a sieťové riešenia

Návrh architektúry, dodávka, inštalácia a servis komplexných hardvérových a sieťových riešení predovšetkým na báze produktov Hewlett-Packard Enterprise. Dodávky a práce pre nadnárodné spoločnosti v oblasti energetiky v rámci, aj mimo krajín EU. Ako SCSP partner HPE poskytujeme služby týkajúce sa všetkých produktov Hewlett-Packard Enterprise: servre, routre, desktopové pracovné stanice, notebooky, tlačiarne, skenery. Nasadenie špecializovaného harvéru pre virtualizované infraštruktúry, cluster riešenia, blade servre, centrálne diskové polia, integrácia špecializovaných hardvérových zariadení, hardvérové prvky pre zálohovanie dát, záložné zdroje elektrickej energie.

Podnikové riešenia Oracle

Ako jediný z lokálnych certifikovaných partnerov implementujeme nielen databázové riešenia, ale aj produkty z aplikačného portfólia Oracle. Podnikový informačný systém Oracle E-Business Suite (EBS) poskytuje informácie pre kvalifikované rozhodovanie a riadenie, pomáha spoľahlivo spracovávať veľké objemy transakcií a zefektívniť činnosť stredných a veľkých organizácií. So stovkami modulov pokrývajúcimi rôznorodé oblasti podnikových procesov (financie, výroba, logistika, a ďalšie) umožňuje aplikácia Oracle E-Business Suite organizáciám z rozličných odvetví riadiť všetky relevantné procesy a konsolidovať dáta z rôznych geografických lokalít (pobočiek) do celistvého obrazu. V kombinácii s našimi znalosťami miestneho prostredia tak majú klienti istotu, že nasadenie komplexného softvérového nástroja bude v súlade nielen s internými procesmi, ale aj s požiadavkami miestnej legislatívy a ďalších špecifík.

Referencie

Našimi zákazníkmi sú prevažne väčšie organizácie pôsobiace v širokom spektre odvetví s vysoko špecifickými potrebami. Najvýznamnejšími referenciami v súkromnom sektore sú pivovar Heineken Slovensko, automotive dodávateľ Faurecia, vo verejnom sektore Štátny fond rozvoja bývania, Slovenská elektronizačná prensová sústava.

Všetky referencie
0
rokov realizujeme projekty v oblasti Informačných technológií

~0
Správa infraštruktúry pre 45000 integrovaných zariadení

0+
Business používateľov nami dodaných inf.systémov
0+
dátových položiek v našich jednotlivých komplexnejších inf. systémoch

Logo
Logo
Logo

Adresa.

Trnavská cesta 82, 82102 Bratislava, Slovakia


Telefón.

+421-2-4910-3811


Email.

info@dss.sk